Dotacje

Dotacje

Informujemy, że firma NORLYS SP. Z O.O. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI OŚWIETLENIA PRZY UŻYCIU ELIMINATORA STRUMIENI ŚWIATŁA” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-0031/16).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oświetlenia przy użyciu eliminatora strumieni światła i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Efektem realizacji projektu bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii jest uzyskanie technicznej, prawnej oraz organizacyjnej zdolności do realizacji wskaźników rezultatu projektu, którym jest proces produkcji oświetlenia przy użyciu eliminatora strumieni światła ii wprowadzeniu na rynek wyprodukowanych na tej podstawie grupy słupów i lamp oświetleniowych np. Narvik, Koster, Modena, Visby.

Koszt projektu: 6 942 600,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 126 420,00 PLN

< Powrót