Dotacje

Dotacje

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP na projekt "Podniesienie poziomu konkurencyjności Spółki NORLYS poprzez optymalizację procesu produkcji oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów" – numer umowy MRPO.02.01.01-12-13-0042-1884-15.

< Powrót